top of page

 

El recorregut en Teatre Musical és perfecte tant per inciar-se com per aprofundir en el món de les arts escèniques, ja que inclou 3 disciplines clau: Interpretació, Dansa i Cant.  Totes elles es treballen en profunditat amb l'objectiu de saltar a l'escenari i gaudir de l'experiència, guanyant seguretat en un mateix, capacitat d'expressió, gestió de les emocions, i creixent com artista.  

Fomentem l'esforç, el treball en equip, la disciplina en els hàbits de treball, el respecte i la tolerància, la diferència d'opinions, cultures o creences, així com la igualtat de drets i oportunitats.

Interpretació: exercicis d’improvisació i espontaneïtat, creació d’espais, treball de les emocions.  Representació individual i col.lectiva de situacions i conflictes, textos i escenes.  

 

Dansa: es treballaran diverses tècniques i estils així com dansa jazz, modern jazz, clàssic, hip hop i contemporani  entrenant memòria i cos per executar satisfactòriament tot tipus de musicals.

 

Cant: exercicis de veu, tècnica vocal, projecció de la veu/vocalització, improvisació i repertori de cançons (poden ser tant grupals com individuals). També hi ha la possibilitat de fer classes de cant particular.

Complement ideal per a alumnes del Batxillerat Escènic o que el vulguin cursar

TEATRE MUSICAL

El Teatre muiscal és la suma de les tres disciplines: Teatre, Cant i Dansa, aportant un ventall més ampli de coneixements i competències a l'alumne. 

Durant el curs, es realitzaran aules obertes i un espectacle final en un teatre que ens servirà per apreciar la creació artística, fomentar l'esperit crític i entendre el llenguatge teatral.

GRUP JUVENIL 1 (6è a 4t ESO): dijous de 17:30 a 20:30 (Preu: 110€) - TANCAT

GRUP JUVENIL 2 (6è a 4t ESO): dijous de 17:30 a 20:30 (Preu: 110€) - TANCAT

GRUP JUVENIL 1 (6è a 2n ESO): divendres de 17:30 a 20:30 (Preu: 110€)

GRUP JUVENIL 2 (3rESO a BATX): divendres de 17:30 a 20:30 (Preu: 110€)

*Opció de cursar només una o dues assignatures

Inici de curs: el 6 i el 7 d'octubre 

Inscripcions nous alumnes/as a partir de l'1 de juny de 2022! 

*En el cas que un alumne/a tingui problemes de disponibilitat horària per al seu grup d'edat, pot ser reubicat en un grup d'edat similar.  Les edats dels grups poden variar en funció dels alumnes inscrits.

capture_20220726141921240.jpg
Exit Escènic
bottom of page