Mostra EXIT Beetlejuice_13 Jun-10.jpg

Expressió i comunicació

Confiança i autoestima

Aprenentatge

Creativitat i imaginació

Empatia

Treball

cooperatiu

Amistat

 

El recorregut en Teatre Musical és perfecte tant per inciar-se com per aprofundir en el món de les arts escèniques, ja que inclou 3 disciplines clau: Interpretació, Dansa i Cant.  Totes elles es treballen en profunditat amb l'objectiu de saltar a l'escenari i gaudir de l'experiència, guanyant seguretat en un mateix, capacitat d'expressió, gestió de les emocions, i creixent com artista.  

Fomentem l'esforç, el treball en equip, la disciplina en els hàbits de treball, el respecte i la tolerància, la diferència d'opinions, cultures o creences, així com la igualtat de drets i oportunitats.

Interpretació: exercicis d’improvisació i espontaneïtat, creació d’espais, treball de les emocions.  Representació individual i col.lectiva de situacions i conflictes, textos i escenes.  

 

Dansa: es treballaran diverses tècniques i estils així com dansa jazz, modern jazz, clàssic, hip hop i contemporani  entrenant memòria i cos per executar satisfactòriament tot tipus de musicals.

 

Cant: exercicis de veu, tècnica vocal, projecció de la veu/vocalització, improvisació i repertori de cançons (poden ser tant grupals com individuals). També hi ha la possibilitat de fer classes de cant particular.

 

Durant el curs, es realitzaran diverses mostres i un espectacle de final de curs en un teatre de gran format que ens serviran per apreciar la creació artística, fomentar l'esperit crític, valorar el treball i entendre el llenguatge de teatral.

Preu:

105€/mensuals - Formació completa

* Opció de cursar només una o dues assignatures.

 

Inici de curs:  

1 i 7 d'octubre

Complement ideal per a alumnes del Batxillerat Escènic o que el vulguin cursar

JUVENIL 2

(de 2n a 4t ESO)

Divendres

de 17'30 a 20'30

(6è a 1r ESO)

 

GRUP 1 - Dijous

de 17'30 a 20'30

GRUP TANCAT

GRUP 2 - Divendres

de 17'30 a 20'30

JUVENIL 1

JUVENIL 3

(1r-2n BATX)

 

Divendres

de 17'30 a 20'30

*En el cas que un alumne tingui problemes de disponibilitat horària per al seu grup d'edat, pot ser reubicat en un grup d'edat similar. 

Les edats dels grups poden variar en funció dels alumnxs inscrits.