El recorregut en Teatre Musical és perfecte tant per inciar-se com per aprofundir en el món de les arts escèniques, ja que inclou 3 disciplines clau: Interpretació, Dansa i Cant.  Totes elles es treballen en profunditat amb l'objectiu de saltar a l'escenari i gaudir de l'experiència, guanyant seguretat en un mateix, capacitat d'expressió, gestió de les emocions, i creixent com artista.  

Fomentem l'esforç, el treball en equip, la disciplina en els hàbits de treball, el respecte i la tolerància, la diferència d'opinions, cultures o creences, així com la igualtat de drets i oportunitats.

Interpretació: exercicis d’improvisació i espontaneïtat, creació d’espais, treball de les emocions.  Representació individual i col.lectiva de situacions i conflictes, textos i escenes.  

 

Dansa: es treballaran diverses tècniques i estils així com dansa jazz, modern jazz, clàssic, hip hop i contemporani  entrenant memòria i cos per executar satisfactòriament tot tipus de musicals.

 

Cant: exercicis de veu, tècnica vocal, projecció de la veu/vocalització, improvisació i repertori de cançons (poden ser tant grupals com individuals). També hi ha la possibilitat de fer classes de cant particular.

Complement ideal per a alumnes del Batxillerat Escènic o que el vulguin cursar

TEATRE MUSICAL

El Teatre muiscal és la suma de les tres disciplines: Teatre, Cant i Dansa, aportant un ventall més ampli de coneixements i competències a l'alumne. 

Durant el curs, es realitzaran aules obertes i un espectacle final en un teatre que ens servirà per apreciar la creació artística, fomentar l'esperit crític i entendre el llenguatge teatral.

GRUP JUVENIL 1 (6è a 2n ESO): dijous de 17:30 a 20:30 (Preu: 110€)

GRUP JUVENIL 2 (3rESO a BATX): dijous de 17:30 a 20:30 (Preu: 110€)

GRUP JUVENIL 1 (6è a 2n ESO): divendres de 17:30 a 20:30 (Preu: 110€)

GRUP JUVENIL 2 (3rESO a BATX): divendres de 17:30 a 20:30 (Preu: 110€)

*Opció de cursar només una o dues assignatures

Inici de curs: el 6 i el 7 d'octubre 

Inscripcions nous alumnes/as a partir de l'1 de juny de 2022! 

*En el cas que un alumne/a tingui problemes de disponibilitat horària per al seu grup d'edat, pot ser reubicat en un grup d'edat similar.  Les edats dels grups poden variar en funció dels alumnes inscrits.

Mostra EXIT Beetlejuice_13 Jun-8.jpg
Exit Escènic