Teatre Musical Juvenil 3 (divendres)

Edats: 1r-2n BATX Divendres de 17:30 a 20:30 Preu: 105€/mes

Descripció del curs

El Teatre musical és el pack més complet que hi ha, ja que l'alumnx s'enriqueix de les tres disciplines i gaudeix dels diferents beneficis que cadascuna li aporta. Tres assignatures en una tarda! ACTUA, BALLA I CANTA! A final de curs es posarà en pràctica tot allò après a partir d'una obra de Teatre Musical que es presentarà a un teatre de Barcelona o a la mateixa escola. CONTINGUT - Aplicació de tècniques de respiració, relaxació, desinhibició i socialització. - Dramatització espontània o preparada de situacions de comunicació de la vida quotidiana o de textos literaris. - Participació en les diverses etapes del procés creatiu del fet teatral (llums, música, vestuari, atrezzo). - Experimentació de les diferents etapes del treball d’actor/actriu (domini del cos, modulació de la veu, construcció del personatge, la situació, la història i el context, l’expressió de l’estat anímic, el maquillatge). - Creació i recreació de textos amb finalitats teatrals. - Repetició i memorització de textos de creació pròpia o literaris. - Assaig d’escenes per millorar la qualitat interpretativa. - Representació de textos teatrals. - Lectura de diàlegs dramatitzats *Les edats dels grups poden variar en funció dels alumnxs inscrits.

Política de cancel·lació